Dyrenes Beskyttelse om nyt landbrugsudspil: Alternativet bidrager med et katalog af gode idéer


I denne uge lancerede Alternativet et nyt landbrugspolitisk udspil under overskriften "Bæredygtigt Landbrug". Hvad mener Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse, om det nye udspil, der blandt andet har fokus på grøn omstilling og mere økologi. Er der elementer i udspillet, hun mener kunne være bedre set med dyreforkæmper-brillerne på?

Af Mikael Kristensen

Hvilke positive elementer ser du og Dyrenes Beskyttelse i Alternativets nye landbrugsudspil?

"Vi er helt enige med Alternativet i, at Danmark ikke skal kødføde verden. Det er uholdbart i forhold til både klima, miljø, og ikke mindst dyrevelfærd, fordi omfanget er så enormt, og det sker ved en industriel masseproduktion, der har meget store omkostninger for både mennesker, natur og dyr. Det er simpelthen ikke bæredygtigt.  Det betyder ikke, at der ikke er plads til husdyr eller kødforbrug overhovedet. Vi er også enige med Alternativet i, at industriel masseproduktion skal erstattes af ”mindre men bedre”, altså langt færre husdyr, som til gengæld skal have rigtig god dyrevelfærd. Der er gode muligheder i økologien, vel og mærke i en økologi, der også udvikler sig og bliver bedre. Derfor bakker vi også op om visionen om 100 % økologi.

"Vi håber Alternativet senere vil komme med et udspil om dyrevelfærd, og på den måde få sparket til debatten om, hvad vi egentlig vil byde vores medskabninger"

Hvilke elementer kunne være bedre?

"Vi havde selvfølgelig gerne haft et endnu mere fokus på dyrenes velfærd. Det danske landbrug er først og fremmest et dyrebaseret landbrug, og hver og et af disse dyr har krav på beskyttelse og et anstændigt liv, før de havner i køledisken. Det er vigtigt at understrege, at alle landbrugsdyr skal holdes med respekt for deres natur og behov, for at der kan være tale om sand bæredygtighed. Der er ikke noget i udspillet, der tale mod en udvikling i den retning, tværtimod, men vi håber Alternativet senere vil komme med et udspil om dyrevelfærd, og på den måde få sparket til debatten om, hvad vi egentlig vil byde vores medskabninger."

Læs Alternativets landbrugspolitiske udspil

Alternativet foreslår øget fokus på plantebaseret og vegetabilske fødevarer, så vi sammenlagt spiser mindre kød, og dermed reducerer CO2-udledningen i Danmark. Men rykker produktionen af animalske fødevarer og dermed CO2-udledningen ikke blot til udlandet? Og så er vi jo lige vidt?

"For Dyrenes Beskyttelse er det ikke et godt argument, at hvis ikke vi gør det, så gør nogen andre det bare. Vi hører det ofte, også i forbindelse med ringe behandling af dyr i landbruget. Men vi skal ikke behandle dyr ringe, og vi skal ikke overproducere og overforbruge kød, fordi andre ellers vil gøre det. Man er nødt til at starte med sig selv. Mange steder i verden har man fået øjnene op for, at klimaforandringerne er en reel trussel, og endda en temmelig stor en. Vi skal være helt på linje med dem, der tager ansvar i stedet for at bidrage til klimaforandringer ved at insistere på et absurd kødforbrug og en enorm produktion. Og hvorfor skulle man ikke kunne tjene penge på det plantebaserede og vegetabilske? Jo, selvfølgelig kan man det, og i stedet for at holde fast i kødlandbruget, skal vil fremtidssikre os og i langt højere grad satse på en bæredygtig udvikling af dansk landbrug. Danmark er foregangsland og har vist vejen på økologi-området. Det kan vi også gøre i omlægning fra kødlandbrug til et grønt og bæredygtigt landbrug, hvor kødet spiller en langt mindre rolle end i dag."

For os der ikke har så meget forstand på velfærd blandt grise ude i landbrugsbesætningerne, så foreslår Alternativet i det nye udspil, at lade smågrise være “længere tid hos soen”, hvad betyder det i praksis for velfærden blandt grisene? Og er det nok?

"I den industrielle produktion tages grisene fra deres mor allerede i 3-4 ugers alderen. Det er alt for tidligt, og maven og immunsystemet er for umodent. Derfor får de ofte diarré, som behandles med antibiotika. Rigtig meget, unødvendig antibiotika. Det er helt bagvendt at behandle dyrene, så der er stor risiko for, at de bliver syge i stedet for at holde dem raske ad naturlig vej. Der skal gribes om nældens rod, og her er det rigtigt set af Alternativet, at fravænningsalderen er afgørende. Senere fravænning er bedre dyrevelfærd for grisene, men der skal selvfølgelig meget mere til for at sikre grises velfærd. Det er ikke et dyrevelfærdsudspil, så Alternativet er ikke detaljerede omkring det. Vi hæfter os dog ved at man går efter 100 % økologi, og så er vi godt på vej. Det er tydeligt, at Alternativet tænker dyrevelfærd med i bæredygtighedsbegrebet, hvilket vi selvfølgelig er helt enige i."

"Alternativet har bidraget med et katalog af gode idéer, og vi håber at andre partier nu vil tage handsken op"

Hvis Dyrenes Beskyttelse og du selv kunne bestemme hvilken landbrugspolitik og landbrugsdrift, der er i Danmark fremover, hvordan ser dette scenarie så ud?

"I Dyrenes Beskyttelse har vi en vision om et dansk landbrug med glade dyr, et sundt miljø og en landmand, der tjener penge. Vi mener, at den animalske produktion skal være langt mindre end i dag, men til gengæld skal der være tale om højkvalitets-produkter, der kan trække en merpris. Der skal ske en fuld omlægning til økologi. Dyrevelfærd er et mål i sig selv – for dyrenes skyld - men den kan også være med til at skabe merværdi i produktionen. Det har vi de seneste år tydeligt set med fremgangen i det økologiske landbrug, hvor dyrevelfærden er høj, mens det industrielle landbrug har været i alvorlig krise. Der sker med andre ord en rivende udvikling på fødevareområdet lige nu, og dem, som vinder, er de producenter, som er omstillingsparate og hurtigt følger med.
Dansk landbrug skal hverken nedlægges eller afvikles. Men det skal være bæredygtigt. På alle parametre. Det sker kun med en markant mindre animalsk produktion, der til gengæld fokuserer på højkvalitetsvarer. Vi ser gerne at staten bakker op om sådan udvikling, dvs. fremtidssikring, gennem de virkemidler som staten nu har. Det handler om at have en vision i stedet for at løbe efter mere af det samme velvidende at det ikke holder i længden. Her har Alternativet bidraget med et katalog af gode idéer, og vi håber at andre partier nu vil tage handsken op."

Britta Riis er direktør i Dyrenes Beskyttelse og præsident for Eurogroup for Animals.

Læs mere om det nye landsbrugspolitiske udspil fra Alternativet 

Kommentarer