"Fællesskabet har vist, at man er god til at drive virksomhed"


PRIVATISERING AF FORSYNINGSSEKTOREN

I denne uge skrev Kristian Weise fra tænketanken Cevea en kronik med overskriften "Den stille afprivatisering sniger sig igennem Europa". Jeg spørger Kasper Fogh, politik- og kommunikationschef i Cevea, om udlicitering og offentlig-private partnerskaber har gang på jord, og hvordan den fælles forsyningssikkerhed ser ud med centrum-venstre-brillerne på.

Af Mikael Kristensen 

Er det en god idé at udlicitere dele af forsyningsvirksomhederne i Danmark for, som regeringen påpeger, at sikre effektivitet og billigere priser på el, vand og varme?

"Der er ikke ret meget der kan udliciteres. Spørgsmålet er om sektoren skal være åben for private investeringer. Ser man udelukkende på udlicitering, så er der evidens for, at det er godt at have nogle ting konkurrenceudsat, så man får en løbende klarhed over hvad markedsprisen er. Jeg mener 86 procent af al dansk affaldsindsamling er i udbud - så i forhold til yderligere rationaliseringer, er der ikke ret meget at interessere sig for her. Det er min opfattelse, at mange offentlige virksomheder bruger eksterne leverandører i vidt omfang, så et eller andet sted, er der jo skabt en sektor med mange private operatører. Det har jeg ikke mange meninger om burde organiseres anderledes."

Kasper Fogh er politik- og kommunikationschef hos Cevea. Foto: Cevea
Centrale aktører indenfor forsyningssikkerheden i Danmark påpeger, at regeringen i deres seneste forsyningsstrategiske udspil ønsker at lade fx pensionskasser og kapitalforvaltere ”trække penge ud af dit forsyningsselskab” – hvad er din holdning til dette?

"Jeg er enig i, at det ville være konsekvensen af regeringens ambitioner. Og at det ville være en katastrofe. Det her har man eksperimenteret med bredt i Europa siden 1980’erne, og ingen kan påvise, at det har været gavnligt nogen steder. Med mindre man da lige cherrypicker et lille vandværk et sted, hvor det forholder sig omvendt."

Ceveas direktør Kristian Weise beskriver i en aktuel kronik bragt i Jyllands-Posten, hvordan en bølge af ”genkommunaliseringer” af de private forsynings-virksomheder er foregået i Europa, samt at 1980'ernes udlicitering af forsyningsvirksomheder til private aktører i ex. Storbritannien, er blevet rullet tilbage i offentligt regi med positiv effekt. Hvorfor tror du Danmark og regeringen med McKinsey-tal i bagagen fortsætter med at privatisere, når det modsatte pågår i Europa?

"Jeg tror, at man mener, at man er i stand til at regulere sektoren og at man derfor ikke behøver at eje den. Det er et spor der ligger i den økonomiske tænkning og i den måde, vi bedriver offentlig styring. Og så er der store interesser, der gerne vil tjene penge her. Vi prøver at løfte blikket og skabe et overblik over, hvilke andre lande, der er gået ned ad det her spor. Kan man egentligt sige, at man fik noget billigere eller bedre?"

Ifølge 2017-tal fra de centrale offentlige forsyningsvirksomheder, var prisen på fjernvarme i 2017 den laveste i 10 år og faldt 10 procent mellem 2014-2017. Prisen på at energiudnytte et ton affald faldt ligeledes ifølge 2017-tallene med 10 procent fra 2011-2017. Og vandsektoren har effektiviseret for over to milliarder kroner siden 2010. Hvad skal de nye politiske visioner være, når det ifølge offentligt ejede forsyningsvirksomheder går rigtig godt?

"Det ser ud som om, at det her område er blevet udpeget til at levere nogen af de penge, regeringen gerne ville levere i skattelettelser. Og så er der mange myter om den danske forsyningssektor; fx at den er dyr og ineffektiv og at de politikere, der sidder i bestyrelsen er inkompetente, og at der overinvesteres i sektoren. Det er myter, der klæber til offentlig drift. Som jeg har meget svært ved at finde belæg for. Simpelthen også fordi de danske priser komparativt er meget lave, og miljøstandarder og forsyningssikkerhed er meget høje."

Kan offentlig-private partnerskaber (OPP) stadig være en god vej at gå for forsyningssektoren?

"Det korte svar er nej. Det har man eksperimenteret meget med i Tyskland - der er den dårligste måde at organisere det på tilsyneladende. Men så er der et aberdabei for der findes meget, der taler for, at OPP kan være en bedre idé, hvis den private partner har en lang investeringshorisont. Det er vi i Danmark ved at undersøge i en model med Københavns Lufthavn. Jeg vil mene, at det er en dårlig idé med kapitalfonde i OPP, men vi håber på en bedre idé med pensionsfonde. Sagen er jo, at nogen gange kan det være godt med en medejer, der er bedre til at fokusere på omkostningsniveauet."

Weise taler i JP-kronikken om at offentligt drevne forsyningsselskaber er "blodårer" i det danske samfund. Bør vand, varme og elværker være 100 % offentligt ejede, eller er der steder, hvor I hos Cevea kan se muligheder for at private aktører kan gøre en forskel til fordel for forbrugere, FN's bæredygtighedsmål samt det danske samfund?

"Det er jo et spørgsmål om hvilken markedssituation og hvilken teknologi, der er til stede. Lige nu vil jeg mene, at vand, varme og affald ligger ret godt i offentligt ejerskab. Det gør el også, vi ejer jo Ørsted og de andre selskaber er overvejende forbrugerejede. Hvis drømmen om et elmarked med mange producenter og med mulighed for at handle el over store afstande skulle opstå, synes jeg det vil være fint, stille og roligt, at trække fællesskabet ud af det. Hvis vi fx allesammen har solceller der giver et overskud af el, så skal systemet jo kunne indoptage leverancer fra private, som vi også gør på møller og så videre. Vand og fjernvarme er bundet til rør, og til tilslutningspligt og lange, lange investeringer. Der er klart bedst offentligt. Affald - der er kæden jo delvist i udbud, men det offentlige har kontrol over hele kæden - det er nok også klogt. Mit budskab er sådan set, at nogen af de her områder er fællesskabet den bedste operatør på, og fællesskabet har faktisk vist, at man er blevet meget god til at drive virksomhed."

Foto: Mikael Kristensen 

Kommentarer