KV17: Vælgerne har større fokus på ældre og klima end på skat og erhvervslivAf Mikael Kristensen

En måling fra YouGov foretaget for Momentum tidligere på året viser at de politiske emner som ældrepleje og sundhed er øverst i vælgernes bevidsthed, når de 21. november 2017 skal sætte det kommunale kryds. Klima og miljø fylder også markant mere hos vælgerne end i 2013. Temaerne erhvervsliv og skat var langt højere oppe på vælgernes dagsorden op til kommunalvalget i 2013, end det er tilfældet op til det kommende kommunalvalg.

Men hvad er årsagen til at de politiske emner skifter blandt vælgerne, og hvad vil politikerne gøre?
Jeg spørger Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen, Alternativets Københavner-spidskandidat Niko Grünfeld samt Radikales miljø- og klimaordfører Ida Auken.

I 2013 var der større vælgerfokus på skat, erhvervsliv og beskæftigelse og nu i 2017, er der større fokus på ældre og sundhed. Hvad er grunden til vælgernes ændrede fokus?

"Det handler om en historisk skæv fordeling mellem befolkningsgrupper. Skatten er lettet, men de ældre er stort set forbigået. Vi har oplevet besparelse på besparelse i den offentlige sektor og at mange borgere nu mærker konsekvenserne af de konstante effektiviseringer og nedskæringer. Eksempelvis er visitationen blevet skærpet i kommunerne og mange ældre føler ikke de får tilstrækkelig hjælp til personlig hygiejne. Desuden har vi en stigende population af ældre, som naturligvis ytrer deres behov for morgendagens velfærdssamfund.", siger Niko Grünfeld (Å).

Enhedslistens Finn Sørensen påpeger at sundhed også i 2013 var blandt topemnerne hos vælgerne, og han giver samtidig den tidligere R-S-SF regering en del af skylden, for det han kalder en "nedskæringsfinanslov", der ifølge Sørensen ramte plejehjemsbeboerne og hjemmehjælpsmodtagerne.

"Ældreområdet spillede også (i 2013, red.) en vigtig rolle i den kommunale valgkamp, selvom emnet ikke var topscorer. Det var for eksempel et vigtigt spørgsmål i finanslovsforhandlingerne, hvor R-S-SF-regeringen hellere ville lave en nedskæringsfinanslov med højrefløjen, end imødekomme Enhedslistens højt prioriterede ønske om velfærdsrettigheder til de ældre hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere. Når beskæftigelse og sundhed stod højere end ældreområdet, så skyldtes det uden tvivl, at det gik rigtig skidt med beskæftigelsen, og at konsekvenserne af dagpengereformen begyndte at slå hårdt igennem.", siger Finn Sørensen.

Hvad vil Alternativet så gøre for at imødekomme vælgernes større fokus på ældre og sundhed?

"Vi vil arbejde for en bedre bemanding i ældreplejen og mere tid til værdig pleje. Vi vil arbejde for bedre mad og måltider til ældre, som tager højde for god ernæring og klimabelastning. Vi vil kort sagt arbejde for det, vi er i sat i verden for - nemlig at sikre en seriøs bæredygtig omstilling af Danmark. Bæredygtighed skal balancere på den grønne-,  den sociale-,  og den økonomiske bundlinje.", fortæller Niko Grünfeld.

Læs interview med KV-spidskandidat Niko Grünfeld

Finn Sørensen mener at kampen mod 2% produktivitetskravet på landets sygehuse er et centralt element i at opnå bedre sundhed i Danmark. Denne kamp bakkes ifølge Sørensen nu også op af rengøringassistenter og overlæger på landets sygehuse, der kræver at produktivitetskravet skal væk.

"Enhedslisten er på sit sommergruppemøde i august kommet med et stort udspil, som vil genoprette velfærden efter mange års nedskæringer, ikke mindst i ældreplejen. Kampen mod 2 % produktivitetskravet på sygehusene har haft høj prioritet for Enhedslisten de sidste par år, og det har det stadig. Nu tyder noget på, at der er en chance for at få afskaffet kravet, først og fremmest fordi medarbejderne på sygehusene fra rengøringsassistenter til overlæger klart har krævet, at det skal væk. Nu gælder det om at holde øje med, om det bliver erstattet af noget, der er lige så skadeligt for velfærden. På ældreområdet har Enhedslisten stillet forslag som vil nedbringe konkurserne i hjemmehjælpen til et absolut minimum, og deltager i forhandlinger herom. Vi vil – så snart folketinget åbner – stille forslag om bedre normeringer på plejehjem.", siger Finn Sørensen.

Klima og miljø topper hos vælgerne

Klima og miljøtemaet er også rykket markant frem i vælgernes bevidsthed når de skal vælge hvor krydset skal sættes den 21. november i år. Temaet er rykket næsten 10 procentpoint frem i Momentum-målingen foretaget af YouGov og det fylder således langt mere i vælgernes bevidsthed end det var tilfældet i 2013.

De radikales miljø- og klimaordfører Ida Auken påpeger at eksempelvis grønne indkøb og affaldssortering i kommunerne er vejen frem, når det gælder om at tilgodese vælgernes krav til bedre lokale miljø og klima-indsatser.

"Ingen kan længere være i tvivl om, at klimaforandringerne er virkelige, og at vi skal gøre, hvad vi kan for at bremse dem. Det forstår vælgerne. Samtidig kan de se, at der er både nye arbejdspladser og nye eksportmuligheder i den grønne omstilling. Radikale arbejder for at løfte den grønne overligger i både staten og kommunerne. Vi går i gang, hvor der er muligheder og har derfor også stået fadder til Danmarkshistoriens største klima- og energiaftale i 2012. I kommunerne arbejder vi for grønne indkøb, affaldssortering, elbiler og energirenovering af bygningerne", siger Ida Auken (R).

Læs interview med Ida Auken om grøn omstilling i Danmark


Kilde: YouGov, Momentum, KL

Fotos: Creative Commons/Pixabay & KL.dk
Kommentarer