Flere kolonihaver til stressede københavnere

Kolonihaven skal være et rekreativt og billigt sted for københavneren. Et sted med ro, natur og glæde. Flere kolonihaver til travle byboer kan måske endda være med til at formindske samfundets udgifter til psykologhjælp, coaches og lange sygemeldinger som rammer akademikere, projektledere og DJØF'ere i samme tempo som det grønne ukrudt skyder op i kolonihaverne.


Af Mikael Kristensen

Lige nu samler en stor del af de københavnske naturelskeres opmærksomhed sig omkring bevarelsen af strandengen på Amager Fælled, hvilket er forståeligt.

En stor del af københavnerne elsker at bruge de grønne omgivelser på Amager til at stresse af og komme i øjen- og græshøjde med naturen.

Da jeg blev ramt af stress var Amager Fælled et grønt frirum der omfavnede mig med ro, farver, lys og luft.

Samme oplevelse fik jeg heldigvis også, da vi for nylig fik en lille kolonihave på Amager. Midt i stressen begyndte jeg med at rode langsomt i jorden, plante frø, slå græsset og bygge et nyt hegn - stille og roligt.

Kampen for mere og bedre rekreativ natur i hovedstadsområdet bør også indeholde en ny politisk vision hos københavner-politikerne der går på valg til Borgerrepræsentationen om at afsætte flere grunde til billige kolonihaver til de mange travle københavnere der sidder bag kontorbordene i glashusene.

I gamle dage var kolonihaven arbejderklassens frirum, hvor man kunne søge væk fra lugt, kul-os og trange baggårde.  I dag er kolonihaven dyr at købe og meget svær at få fat i på grund af lange ventelister.

I kolonihaven kan den stressede bybo lade likes, Linkedin og laptop blive hjemme og i stedet opleve naturens langsomme og rolige gang. Et nært, grønt og trygt sted, hvor københavnerne kan koble af og opleve naturlige ting der ikke foregår på den digitale skærm; måske er det en snegl der kravler forbi eller en sommerfugl der basker med vingerne.

Kolonihaven skal være et rekreativt og billigt sted for københavneren. Et sted med ro, natur og glæde. Flere kolonihaver til travle byboer kan måske endda være med til at formindske samfundets udgifter til psykologhjælp, coaches og lange sygemeldinger som rammer akademikere, projektledere og DJØF'ere i samme tempo som det grønne ukrudt skyder op i kolonihaverne.

Derfor: Udstyk flere små, grønne kolonihaver til københavnerne til en pris der er til at betale for alle. Det betaler sig i sidste ende, og passer perfekt til bæredygtighedstankerne om naturlig selvforsyning, grøn levevis og bedre sundhed.

Kommentarer