Kommunalvalg: Hvad vil Alternativets spidskandidat i København?

Nørrebrogade ved Dronning Louises Bro i København, hvor tusindvis af cyklister hver dag passerer. Foto: Kasper Thye

Af Mikael Kristensen

"Jeg vil kæmpe for flere billige boliger og for et socialt system præget at tillid frem for kontrol – blandt andet i form af forsøg med kontanthjælp uden modkrav", lyder en af de politiske visioner fra 42 årige Niko Grünfeld, der 31. marts blev valgt som spidskandidat for Alternativet til kommunalvalget i København. Valget bliver afholdt 21. november i år.

Jeg spurgte også Grünfeld om, hvilke politiske ambitioner han har for København, og hvordan hovedstaden skal udvikle sig de næste år frem, når det gælder cyklisme, Amager Fælled, kulturliv og hjemløse  - samt hvad de politikere der pt. sidder i Borgerrepræsentationen kunne have gjort bedre de seneste fire år.

Niko Grünfeld, hvad er de tre vigtigste tiltag københavnerne - måske - får indfriet, hvis Alternativet får et godt valg ved kommunalvalget i København den 21. november? 

For det første: "En grøn by for gode liv – og for resten af verden. Jeg betragter det som en bunden opgave at håndtere klima- og miljøkrisen. Det giver os mulighed for at skabe en grøn og bæredygtig by til inspiration for resten af verden, som samtidig danner de bedste rammer for gode liv. Amager Fælled og andre grønne åndehuller, levende byrum, trængsels- og transportudfordringer og luftforurening er nogle af de spørgsmål, der kalder på fremtidens grønne svar, hvis københavnernes livskvalitet skal forbedres, og klimaet reddes".

For det andet: "København skal være familiernes by og tilgodese både ligestilling, arbejdsliv, familieliv og barnets grundlæggende tarv. Jeg vil arbejde for en progressiv, visionær familiepolitik, der adresserer trivsels- og stressproblemer, og hvor det er muligt for både mødre og fædre at kombinere livet med små børn og arbejdslivet – for eksempel gennem kortere og mere fleksibel arbejdstid samt daginstitutioner og skoler af høj kvalitet med tid og plads til omsorg og nærvær".


Niko Grünfeld er spidskandidat for Alternativet  

Kontanthjælp uden modkrav

For det tredje: "En by med plads til alle. København er godt i gang med at knække socialt. Det er hverken retfærdigt eller godt for byens liv, når almindelige mennesker ikke kan finde bolig eller skubbes ud af fællesskabet. Jeg vil arbejde for et København, hvor der er plads til alle mennesker, og hvor der er tillid til, at alle har lyst til at bidrage til fællesskabet. Derfor vil jeg kæmpe for flere billige boliger og for et socialt system præget at tillid frem for kontrol – blandt andet i form af forsøg med kontanthjælp uden modkrav. Desuden skal kommunen gøre det nemmere at drive socialøkonomiske og bæredygtige virksomheder, der kan sikre bæredygtighed på de tre bundlinjer: økonomisk, miljømæssig og social"

Hvad er din holdning til bilisme og cyklisme i København?

"Der er for mange biler i København. Det er dårligt for klimaet, luftforurening, trængsel og byliv. Derfor skal vi flytte endnu flere over på cyklen og i offentlig transport ved at investere i intelligente trafikløsninger. Et vigtigt element her er at skabe en bykerne fri for privatbilisme, flere bilfri dage og bilfrie byzoner, som man gør i en række andre europæiske storbyer."

København skal sprudle af liv

Er der brug for at øge kulturudbuddet og gadeevents som eksempelvis Distortion og STRØM Festival i København?

"Ja. København skal sprudle af kultur, kunst, liv, mangfoldighed og aktiviteter, der tiltrækker folk fra nær og fjern, samt gør byen interessant at bo i. Vi skal naturligvis sikre, at det er muligt at leve i byen og sørge for, at den ikke flyder med skrald, urin og så videre. Men kulturudbuddet i København kan sagtens blive bedre ved eksempelvis at bevare og etablere små kulturelle oaser og byrum – også helt uden at det larmer. For Alternativet er et mangfoldigt, levende kunst- og kulturliv helt afgørende for, at vi som enkeltindivider og samfund kan udvikle vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle udsyn og historiske hukommelse."

En katastrofe at bygge på Amager Fælled

Hvad er din holdning til det kommende boligbyggeri som planlægges på naturområdet på Amager Fælled?

"Jeg synes, det en katastrofe at bygge på Fælleden. At man så endda vælger at lægge byggeriet på den mest bevaringsværdige del af Fælleden med masser af rødlistede arter og høj naturværdi for at være tæt på metroen - det er helt absurd. Jeg anerkender, at vi har brug for særligt billige og almene boliger i byen, og det ser ud til, at der er et flertal for at bygge på Fælleden. Jeg vil gøre mit for, at det byggeri – hvis ikke vi kan skrotte det helt – flyttes til den sydvestlige del af Fælleden, som er en gammel losseplads - meget gerne i stedet for den kæmpe campingplads, som et flertal på Rådhuset også har besluttet at ødelægge Fælleden med".

By & Havn er drevet uden hensyn til etik og miljø

Hvad mener du er de største politiske sejre de sidste fire år i Københavns Borgerrepræsentation set med dine og Alternativets øjne - og er der nogle beslutninger, du er uenig i?

"Jeg er enormt glad for, at København arbejder for at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Jeg er også lettet over, at kommunen gik forrest og fik nedstemt det såkaldte omprioriteringsbidrag for at sikre færre nedskæringer end det regeringen lagde op til. Til gengæld er jeg uenig i den massive gældsætning kommunen har sat sig i forhold til investeringerne i Metroen på bekostning af eksempelvis bebyggelsen på Amager Fælled. Konstruktionen By & Havn og formålet med selskabet, er jeg desuden stærkt tvivlende over for. Den er ugennemsigtig og kommercielt drevet uden hensyn til etik, miljø og fællesskab".

London: Hjemløse får penge til at komme i arbejde

Hvad mener du der skal der gøres i forhold til de hjemløse, der er i de københavnske gader? 

"Vi skal styrke en vifte af sociale tilbud, der hjælper hjemløse, udstødte, psykisk syge og ensomme. Vi skal hjælpe dem med tag over hovedet, omsorg, adgang til sundhedsydelser samt sociale aktiviteter og billig mad. Jeg ser positivt på forslaget om socialt frikort til hjemløse, men vi kommer ikke uden om også at oprette flere herbergspladser, da der mangler senge til hjemløse - specielt i vinterperioden. Derudover ser jeg med stor interesse på det forsøg, man har foretaget i blandt andet London, hvor hjemløse fået en sum penge til at bruge på lige det, de mener, der kan gøre det nemmere for dem at komme i arbejde".

Læs mere om Niko Grünfeld

Fakta om Niko Grünfeld

Den nyvalgte spidskandidat Niko Grünfeld var med til at stifte Alternativet tilbage i november 2013, og han har siden været medlem af Alternativets hovedbestyrelse. Grünfeld var også partiets spidskandidat i Østjylland til folketingsvalget i 2015, men her blev han ikke valgt.

Grünfeld har tidligere arbejdet som PR-konsulent hos AGF i Aarhus, efterfølgende arbejdede han også hos Kaospiloterne, hvor han underviste og arbejdede i konsulentafdelingen.

Kilde: Altinget.dk

KV2017: Jeg spørger op til kommunalvalget i november en række Københavner-kandidater på centrum/venstre-fløjen om deres politiske visioner for Danmarks hovedstad.

Kommentarer