Gennemsigtighed: Hvor mange meter cykelsti får danskerne for skattekronerne?

Af Mikael Kristensen

SKAT kan gøre mere for at synliggøre, hvad det er, vi som borgere giver til hinanden via vores skat og til velfærdsydelserne i kommuner og stat. En Gallup-undersøgelse fra 2014 foretaget for Berlingske viser, at 88 procent af danskerne betaler deres skat med glæde – og den glæde skal gerne sikres fremadrettet.

500 meter cykelsti
Mit forslag går på, at SKAT kunne udvikle eksempler, der viser, hvad vi danskere konkret bidrager med over skattebilletten.

Hvis du eksempelvis betaler 200.000 kroner om året i skat, kunne et tekstafsnit nederst på årsopgørelsen eksemplificere, hvad skattekronerne er gået til: Måske dine skattekroner bidrager med, hvad der svarer til et antal månedslønninger til en nyuddannet sosu-assistent eller et antal MR-scanninger på sygehuset. Eller måske svarer de til 500 meter nyasfalteret cykelsti.

Fællesskabet
Eksemplerne kan være illustrative og ikke detaljeret udregnet på hver eneste borger, for det vil kræve mange ressourcer. Der kan laves generiske eksempler og overordnede kategorier, der tilpasses den enkelte skatte- og løngruppe. Der kunne udarbejdes flere eksempler, som matcher de ministerielle ressortområder: Forsvar, sundhed, miljø, transport osv. En omregning fra abstrakte skatteprocenter til konkrete ting og ydelser vil skabe mere synlighed om, hvad fællesskabet får af mig. Og hvad jeg får af fællesskabet.


Samlede offentlige udgifter for 2014 - Kilde søndagsavisen.dk
Når finansfolk gemmer penge i skattely, og når det danske skattesystem er under pres fra udspekulerede svindlere, så er der brug for, at vi gør mere for, at de, der betaler til fællesskabet, også kan se gode eksempler på, hvad skatten går til i praksis. Dette kan binde os sammen og give bedre indsigt, når årsopgørelsen dumper ind i e-boksen. Vi kan gøre skattesystemet mere gennemskueligt og nærværende, så skat forbliver noget, vi betaler med glæde – på både Strandvejen og i Sydhavnen.

Dette indlæg er tidligere bragt i dagladet Information

Kommentarer