Enhedslisten: Nej til lukrative politikerpensioner

Enhedslistens Pelle Dragsted mener at danskerne er forargede over politikernes gunstige pensionsforhold. (Pressefoto)

Enhedslisten vil støtte et ændringsforslag fra socialdemokraterne, der betyder, at folketingsmedlemmer frivilligt kan fravælge den meget lukrative politikerpension og i stedet vælge en almindelig arbejdsmarkedspension.

På et gruppemøde har Enhedslistens folketinggruppe besluttet at stemme for socialdemokraternes ændringsforslag, og for at medlemmerne efterfølgende frivilligt vil frasige sig det Enhedslisten kalder "lukrativ politikerpension". Det skriver partiet i en netop udsendt pressemeddelelse.

“Vi har i årevis arbejdet for at gøre op med politikernes gyldne pensionsprivilegier. Det er helt urimeligt, at politikere kan gå på en gylden pension flere år før folkepensionsalderen. Derfor er det også uforståeligt at flertallet i folketinget – herunder socialdemokratiet – afviser at følge vederlagskommissionens anbefalinger om at gå over til en almindelig arbejdsmarkedspension. – Socialdemokraterne har så stillet et ændringsforslag, der betyder, at folketingsmedlemmer selv kan vælge om de vil fastholde privilegierne. Vi mener overhovedet ikke, at det forslag løser det grundlæggende problem – nemlig, at danskerne med rette er forargede over, at politikerne har så lukrative pensionsforhold i forhold til andre mennesker”, siger Enhedslistens Pelle Dragsted.


På torsdag den 23.marts, 2. behandler Folketinget to lovforslag om blandt andet ministre og folketingsmedlemmers pensionsforhold. Et flertal af partierne har indgået en aftale, der indebærer, at politikere også fremover skal være omfattet af en lukrativ pension i stedet for den opsparingsbaserede arbejdsmarkedspension som vederlagskommissionens har foreslået.


Se hele Vederlagskommissionens  anbefalinger og rapporter her

“Når vi alligevel støtter det, er det fordi vi håber, at vi ved at gå foran og vise vejen vil kunne presse vores kollegaer til at få gjort op med de helt urimelige pensionsforhold, som socialdemokraterne insisterer på at fastholde. Derfor er det selvfølgelig afgørende, at der kommer fuld åbenhed og gennemsigtighed om, hvilke partier og politikere, der fastholder privilegierne og hvem der frivilligt afgiver dem”, siger Pelle Dragsted i pressemeddelelsen.

Politikernes pensionsalder hæves fremadrettet til folkepensionsalderen, men flertallet har indført en ny mulighed for det man kalder ”førtidspensionering” for politikere, der betyder, at de alligevel kan hæve en høj pension fem år før folkepensionsalderen. Enhedslisten har stillet en række ændringsforslag til lovforslagene. Blandt andet om at følge vederlagskommissionens anbefalinger om, at politikere overgår til en arbejdsmarkedspensionsordning.

Ifølge vederlagskommissionens rapport er den årlige værdi af den nuværende folketingspension 317.000 kroner om året, hvis den skal indregnes i den samlede årlige lønpakke. Arbejdsmarkedspensionen er opgjort til en værdi på 151.000 kroner om året. Ved overgang til arbejdsmarkedspension mister Enhedslistens folketingspolitikere således hvad der svarer til 166.000 kroner om året, skriver Enhedslisten i pressemeddelelsen.


Kommentarer