Aftale i hus: 18 milliarder investeres over de næste to år

Regeringen og Enhedslisten har i dag indgået aftale om finansloven for 2012.
Et hovedelement er en kickstart af dansk økonomi, hvor der fremrykkes og sættes gang i investeringer for 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013.


Læs den færdige aftaletekst for Finanslov 2012 her(PDF).

"Vi har fået en finanslov, som Danmark kan være tilfreds med. Aftalen er et markant kursskifte i dansk politik, hvor vi handler og tager ansvar. Vi har valgt en aktiv politik med fremrykning af investeringer, der skal få flere i arbejde, få gang i væksten og skabe ny optimisme i samfundet.", siger Finansminister Bjarne Corydon (S).

Med aftalen om den samlede finanslov for 2012 med Enhedslisten er det bl.a. slut med starthjælp, kontanthjælpsloft og loft over børnefamilieydelse. Der gøres også op med brugerbetaling på kunstig befrugtning, familiesammenføring og tolkning i sundhedsvæsenet. Vilkårene for ledige forbedres med en mere skånsom overgang til en kortere dagpengeperiode og der er aftalt øgede muligheder for uddannelse. Der afsættes ½ mia. kr. til bedre normeringer i daginstitutionerne. Udviklingsbistanden øges og økologisk produktion fremmes.

Finansminister Bjarne Corydon takker Enhedslisten som er parlamentarisk grundlag for S-R-SF-regeringen:

"Jeg vil gerne sige tak til Enhedslisten. Det har været intense og til tider hårde forhandlinger, men resultatet er godt. Vi har vist vejen til et bedre og mere socialt afbalanceret og grønnere Danmark med en række gode initiativer, der kommer de svageste til gode."

Som led i finanslovsforhandlingerne er der indgået i alt 11 aftaler om forskellige områder, heraf er 10 brede aftaler hen over midten. Det gælder bl.a. politi, kriminalforsorgen, forskning, svage grupper, trafik, fremrykning af renovering af almene boliger, Det Kgl. Teater, Redningsberedskabet, rets- og udlændingepolitik.

Med de samlede aftaler om finansloven for 2012 er der enighed om nye initiativer for samlet 9½ mia. kr. i 2012 og knap 14 mia. kr. i 2013. Alle nye initiativer er finansieret krone-for-krone.

Kilde: Finansministeriet

Foto: Mikael Kristensen

Kommentarer