Facebook-undersøgelse: Efterløn og uddannelse er vigtigst


MINI VALG UNDERSØGELSE

Politisk-analyse.dk har på Facebook 23. maj iværksat en mindre vælgeranalyse. Hvad mener danskerne er de vigtigste politiske issues ved det kommende folketingsvalg.

Spørgsmålet lød: Hvilke temaer i den kommende valgkamp betyder mest for dig?

I alt har 294 personer stemt i løbet af mandag den 23. maj, og kl. 22.00 lød det foreløbige resultat af afstemningen således:

1. Efterløn og økonomi (69 stemmer)
2. Folkeskolen og uddannelse (67 stemmer)
3. Socialpolitiske temaer (53 stemmer)
4. Ældre og familiepolitik (30 stemmer)
5. Miljø og klima (24)
6. Flygtninge - og asylpolitik (17 stemmer)
7. Lovgivning og retspolitik (14 stemmer)
8. Skattepolitik (13)

Undersøgelsen er dynamisk - det vil sige at brugerne selv har kunnet ændre temaer, ifht. til, hvad de mente er det vigtigste tema.

Facebook-undersøgelsen viser at økonomi, folkeskole, efterløn og andre klassiske velfærdsområder har topprioritet hos danskerne på centrum/venstrefløjen.

Klima og miljø-politik er langt nede på listen og det samme er værdipolitiske temaer som flygtninge og asylpolitik.

Hvor valget i 2007 var fyldt med debat om værdipolitiske tematikker og asylpolitik, tegner det denne gang til til at hardcore økonomiske emner er i centrum ude i stuerne.

Undersøgelsen bakker således op om, at det kommende valg bliver et valg om velfærd og måder at priotere økonomisk på - en sætning som som både politikere, kommentatorer og medier hyppigt har gødet jorden med den seneste tid, og som afspejler sig i undersøgelsen.

Det må det klart formodes at langt de fleste medlemmer af politisk-analyse.dk på Facebook er centrum/venstre-orienterede og stemmer til venstre for midten. Så undersøgelsen skal ikke ses som en repræsentativ undersøgelse af hele befolkningen på tværs af politisk ståsted.

Politiske kerne-temaer som eksempelvis skat, lovgivning og retspolitik er (måske derfor) at finde langt nede på listen - hvis altså man vurderer temaerne ud fra den traditionelle målestok om, at borgelige vælgere generelt går mere op skat, ret og lov.

Undersøgelsen kan ses via dette link (kræver medlemsskab af Facebook og politisk-analyse.dk-gruppen)

(Der tages forbehold for at undersøgelsen stadig kan ændres stemmemæssigt, da afstemningen stadig er aktiv)

Kommentarer