Kvinder rammes af DF's tilbagetrækningssystem

Dansk Folkeparti har foreslået, at der indføres et krav om mindst 40 år på arbejdsmarkedet for at kunne modtage efterløn.

Det er særligt kvinderne og de højtuddannede, der bliver ramt, hvis der f.eks. stilles krav om 40 år på arbejdsmarkedet for at få efterløn. Det viser en ny analyse fra AE-rådet.

Ifølge den nye analyse fra AE vil faggrupper som pædagoger, folkeskolelærer og FOA-medlemmer blive ramt, fordi de ikke har haft et langt nok arbejdsliv.

Det er ifølge analysen i særlig grad kvinder, der vil blive begrænset i muligheden for at gå på efterløn, hvis forslaget fra regeringen gennemføres.

Det skyldes, at mænd typisk har været længere tid på arbejdsmarkedet end kvinder i 59-årsalderen. Blandt de 59-årige, der er tilmeldt efterlønsordningen, har mænd i gennemsnit været på arbejdsmarkedet i 3½ år mere end kvinderne (omregnet til fuldtid).


Ufaglærte og faglærte er ifølge AE klart blandt de grupper, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, når det opgøres for de efterlønsberettigede lige før efterlønsalderen. Blandt 59-årige har ufaglærte og faglærte således i gennemsnit været omtrent 4 år længere på arbejdsmarkedet end jævnaldrende med lange videregående uddannelser.

Opgøres længden af arbejdslivet for de 59-årige i de forskellige a-kasser er der i de typiske akademiker a-kasser kun en meget lille andel, der har en arbejdsmarkedsanciennitet på 38 år eller mere. Samtidig er andelen med et langt arbejdsliv lav blandt pædagogerne, lærerne og medlemmer af FOA.

Læs hele analysen her


Foto: Mikael Kristensen

Kommentarer