Cigaret-støtte til Venstre

I forlængelse af den aktuelle debat om partistøtte er her en kort liste som henholder sig lovbekendtgørelse nr.1123 oktober 2006 "om private bidrag til politiske partier" fra regnskabet i 2005. Listen fra støttekroner i 2005 kan give en indikator på hvor nogle af partiernes støttekroner kommer fra i 2011.

Venstre modtog i 2005 støtte eller lokalefacaliteter over 20.000 kroner fra:

A.P . Møller
Skandinavisk Tobakskompagni
SALA
Provinsindustriens Arbejdsgiverforening
KIRKBI A/S
KFI-HOLDING A/S
ISS FINANS
INTERDAN A/S
Industriens Arbejdsgivere i København
Hjemmeværnskolen, Nymindegablejren
FOSS A/S
FLS Industries A/S
Finansrådet
Den Liberale Erhversklub
Dansk Industri
Dansk Arbejdsgiverforening
Danmarks Rederiforening
Chr. Augustinus Fabrikker Akts.


Socialdemokrater modtog i 2005 bidrag eller lokalfaciliteter over 20.000 kroner fra:

NNF
3F
Dansk Metal
Dansk Frisør og Kosmetikerf.
BAT-Kartellet
Dansk El-Forbund
Malerforbundet
Forbundet Træ-Industri-Byg
Arbejdernes Landsbank
Blik og Rør
Dansk Funktionærforbund
ALKA
RBF

Dansk Folkeparti modtog i 2005 støtte eller lokalefacaliteter over 20.000 kroner fra:

Mogens Camre
A.P. Møller
Danmarks Rederiforening
Finansrådet

SF modtog i 2005 støtte eller lokalefaciliteter fra:

Blik - og Rørarbejderforbundet
Dansk El-Forbund
Dansk Metalarbejderforbund
Malerforbundet
Pædagogisk Medhjælperforbund
RestaurationsBranchens Forbund
Fagligt Fælles Forbund

Kommentarer