Seniorførtidspension erstatter efterløn

Den nye konservative formand Lars Barfoed og statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterer tirsdag regeringens udspil til en såkaldt tilbagetrækningsreform som helt skal afskaffe efterlønnen.

Hovedpunkterne i regeringens reform lyder således ifølge BT:

Indførelse af en særlig "seniorførtidspension", så mennesker, der er fem år fra at kunne gå på folkepension, kan opnå hurtigere adgang til førtidspension, hvis de er nedslidte.

I modsætning til for yngre mennesker stilles ikke samme krav til arbejdsprøvning mm.

Seniorførtidspensionen afhænger, i modsætning til efterlønsordningen, ikke af, om man har indbetalt til en A-kasse og fagforening.

Afskaffelse af efterlønnen for mennesker under 45 år.

Gradvis forhøjelse af pensionsalderen fra 65 til 67 år.

Velfærdsaftalen fra 2006 fremrykkes, og folkepensionsalderen sættes op i takt med den øgede middellevetid

Foto: Mikael Kristensen

Kilde: BT