Johanne Schmidt-Nielsen: Vi søger maksimal indflydelse

"Vil vi gå præcis lige så hårdt til en SF’er eller en socialdemokrat, som vi er gået til for eksempel Rønn og Hjort", siger Johanne-Schmidt Nielsen i et interview med politisk-analyse.dk
Foto: Mikael Kristensen

Enhedslisten står søndag 16. januar til at gå frem til seks mandater i en spritny måling fra Voxmeter - hvad er grunden til den massive fremgang?

Enhedslisten har haft en række gode meningsmålinger, der giver os op til en fordobling af vores nuværende mandattal. Nu skal man jo være forsigtig med at fejre fremgangen, før den er blevet til virkelighed. Men jeg tror grundlæggende, at der er to hovedårsager til de gode målinger.

For det første at mange vælgere fra især SF og Socialdemokraterne er blevet mere og mere frustrerede over, at de to partier på en række områder har opgivet at føre venstreorienteret politik. Det gælder både i forhold til udlændingepolitikken – hvor S og SF blandt andet vil sætte point på danskernes ægtefæller – men også idéen om at lønmodtagerne skal arbejde mere. Hvis man både vil have en human udlændingepolitik og en solidarisk økonomisk politik, er det Enhedslisten der skal sættes kryds ved.

Jeg tror den anden årsag er, at Enhedslisten har udviklet og moderniseret sig de seneste år. Der har måske tidligere været en opfattelse af, at vi var et lidt støvet gammeldags parti – og mange opfattede os som et ”alt eller intet” parti der stort set altid var imod. Som ikke arbejdede konstruktivt for at skabe resultater. Den forestilling har vi arbejdet målrettet på at ændre ved at gøre det helt klart, at Enhedslisten er et parti, der som alle andre partier, søger maksimal indflydelse for mandaterne.

I 2009 fik Frank Aaen et svar fra daværende skatteminister Kristian Jensen at VKO fra 2002-2009 havde uddelt skattelettelser for i alt 223,4 milliarder kroner. Hvad skulle pengene være brugt på i stedet?

Alene i 2011 koster de skattelettelser som regeringen har gennemført 45 milliarder kroner. Det er tre gange det som regeringen påstår, at efterlønnen koster.

Realiteten er at der er givet en række skattelettelser, der slet ikke var råd til – og som oven i købet særligt gavnede de mest velstillede. Derfor er det Enhedslistens holdning at mange af skattelettelserne simpelthen skal annulleres.

De indtægter som det giver skal i første omgang bruges til at bringe balance i statens indtægter og udgifter, så der ikke konstant rejses krav om at skære i velfærd, og om at gennemføre asociale reformer. Dernæst skal vi have løftet økonomien til den borgernære velfærd i kommunerne, og vi skal have påbegyndt et løft af de arbejdsløse danskeres økonomi.

Men hvis man ikke fjerner eksempelvis efterlønnen, hvordan skal Danmark så løse underskuddet på årligt 45-50 milliarder kroner i statskassen frem mod 2020?

Den bedste måde at reducere statens underskud er at bekæmpe arbejdsløsheden. Hver gang en arbejdsløs kommer i job, får man en ny skatteyder og sparer udgifterne til overførselsindkomster. Derfor vil Enhedslisten - og her er S og SF heldigvis enige - som det første føre en ekspansiv finanspolitik med fokus på investeringer i for eksempel energi-omstilling og klimarenovering. Vi har foreslået, at man sætter pensions-milliarderne i de store pensionskasser i arbejde, sådan at det ikke bliver nødvendigt at låne i udlandet.

Samtidig vil vi som sagt annullere en del af de skattelettelser, som VKO har gennemført. For eksempel vil vi droppe skattelettelserne for alle indkomster over en halv million. Det betyder at de rigeste 10 procent af danskerne skal betale det samme i skat i 2012, som de gjorde i 2009.

Vi vil også gennemføre en række andre skatter og afgifter der dog alle har det til fælles, at de ike rammer borgere med en almindelig indkomst.

"Vi står fast på, at de multinationale selskaber, som i dag snyder fællesskabet for skat, skal til lommerne", skriver Enhedslisten på jeres hjemmeside - hvor meget kan statskassen hente konkret hos multinationale selskaber ifølge Enhedslisten?

De økonomiske vismænd anslår, at staten går glip af indtægter på 7-14 milliarder kroner om året. Vi satser beskedent på at kunne indbringe 5 milliarder om året gennem en mere effektiv indsats kombineret med ny og strengere lovgivning på området.

Du skal 27. januar mødes med SFs næstformand Thor Möger Petersen til en debat på Støberiet i København. Hvad bliver Enhedslistens rolle i en kommende S/SF-regering? Vagthund? Inspirator? Konstruktiv samarbejdspartner?

Enhedslisten kommer til at spille en dobbeltrolle. For det første vil vi være en konstruktiv del af det nye flertal. Vi vil med den indflydelse som det giver at sidde med de afgørende mandater indgå i forhandlinger om for eksempel en skattereform, om en ambitiøs klimaplan og selvfølgelig om finanslovene. I alle disse forhandlinger, vil vi knokle for at trække en ny regering så langt til venstre som muligt. Et af vores hovedkrav er at forholdene for de borgere der er ramt af arbejdsløshed forbedres, samt at der samtidig investeres markant i nye grønne arbejdspladser.

Men samtidig vil Enhedslisten fastholde sin rolle som borgernes vagthund i Folketinget. Vi vil sørge for at Socialdemokraterne og SF ikke løber fra løfterne, og at de nye ministre ikke lyver for folketinget, snyder med tallene eller behandler befolkningen arrogant, sådan som vi har set det under VKO.

Det er mit indtryk, at både Socialdemokraterne og SF er meget bevidste om, at hvis en af deres ministre ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så vil vi gå præcis lige så hårdt til en SF’er eller en socialdemokrat, som vi er gået til for eksempel Rønn og Hjort.

Mener du at formandsskiftet hos de konservative med Lars Barfoed i spidsen styrker eller svækker blå bloks chancer for at vinde det kommende folketingsvalg?

Jeg tror og håber at den kommende valgkamp kommer til at handle om politik og ikke om personer. Og det tyder faktisk på, at vi får en meget ideologisk valgkamp. Det bliver en kamp mellem den borgerlige regering, der nu har bekendt kulør og er påbegyndt en afvikling af det velfærdssamfund, som vores forældre og bedsteforældre har bygget op. Og på den anden side en mere - eller mindre - rød blok, der fra dag et vil bekæmpe arbejdsløsheden og sætte gang i klimaindsatsen.

Et nyt flertal hvor vi i Enhedslisten vil arbejde for, at der føres en solidarisk politik der blandt andet tilgodeser de grupper – for eksempel lavtlønnede og ledige –der systematisk er blevet snydt under VKO.

Fakta om Johanne Schmidt-Nielsen

Johanne Schmidt-Nielsen er født 22. februar 1984 i Odense.

Hun er siden 2007 folketingsmedlem for Enhedslisten og sidenhen udnævnt til politisk ordfører for Enhedslisten.

Schmidt-Nielsen er opstillet i København og er medlem af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg.