Det er såmænd Jens Vejmand - en forbøn for efterløn

Hvem sidder der bag Skjærmen
med Klude om sin Haand,
med Læderlap for Øjet
og om sin Sko et Baand?
Det er saamænd Jens Vejmand,
der af sin sure Nød
med Ham'ren maa forvandle
de haarde Sten til Brød.

Og vaagner du en Morgen
10 i allerførste Gry
og hører Ham'ren klinge
paany, paany, paany,
det er saamænd Jens Vejmand
paa sine gamle Ben,
15 som hugger vilde Gnister
af morgenvaade Sten.

Det kan virke underligt at gentage Jeppe Aakjærs gamle traver fra 1905. Men ikke desto mindre yderst relevant.

For at trække Aakjærs - nogle ville sige stenede klassiker - op til nu, så lad mig give et eksempel:

Min farfar var brolægger og kommunalarbejder og nedslidt. Han huggede også sten.
Han kunne gå på velfortjent efterløn som 60 årig efter møjsommeligt at have lagt brosten på gaden i Herning og fejet sne kl 5.00 om morgenen, så vi andre kunne trippe afsted i cotton-coats på vej til jobbet.

Jeg har senere kunnet betræde de sten - min farfar har lagt - på vej mod karrierejobbet, frokostordninger, flex-tid og en skinnede Logitech- trådløs mus. Men skal jeg så ikke give noget tilbage til ham der har slidt og slæbt? Det synes jeg. Det synes Løkke ikke.

300 kvadratmeter skal rengøres i timen
83 % af de der modtager efterløn er ufaglærte eller faglærte der har haft et langt og slidsomt fysisk arbejde. Murersvende, maskinarbejdere, rengøringsassistenter osv. Under 2 pct. af efterlønsmodtagerne har en lang videregående uddannelse (ifølge tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd).

Jeg mener kort sagt ikke at en 69 årig nedslidt rengøringsassistent med dårlig ryg og knæ som har været i gang siden hun var 20 år stadig skal gøre 300 kvadratmeter skinnende rent på en time (det er standarden for en rengøringsassistent pt. ifølge formand Poul Erik Skov Christensen fra 3F i Deadline sidste uge). Det ville en 69 årig rengøringsassistent skulle gøre fremover, hvis efterlønnen afskaffes. Min farfar ville have skulle knokle til han segnede, hvis det stod til Løkke. Men han fik ti gode år at efter han gik på efterløn. Ti gode år, hvor han kunne rejse med min farmor og se den verden der for ham var forbeholdt dem med fritid og penge på lommen - og han kunne nyde livet uden snerydning og brosten i ti år af sit liv.

223,4 milliarder i skattelettelser
Ifølge et skriftligt svar i 2009 fra tidligere skatteminister Kristian Jensen til Enhedslistens Frank Aaen har VKO alene fra 2002-2010 givet skattelettelser for 223,4 mia. kroner. Beløbet dækker over skattelettelserne i 2004 og 2008/09, Forårspakke 2.0 og skattestoppet for ejendomsværdiskatten, bilafgifterne og punktafgifterne.

De massive skattelettelser svarer til ialt 13 års (!) udgifter til efterløn, hvis man regner med efterlønsudgifter på 16 mia. kr. pr. år som Lars Løkke Rasmussen nævner i nytårstalen baseret på Arbejdsmarkedskommisionens tal.

Jeg mener kort sagt: Vi kunne have brugt pengene anderledes og mere fair - uden at afskaffe efterlønnen. Fremover er kuren: Arbejde mere, offentlige investeringer og alle skal løfte i flok. Det siger både S, SF - og ja den Arbejdsmarkedskommision som regeringen selv har nedsat.

Imens raske FOA'er og 3F har knoklet fysisk i lang tid - nogle siden de var helt unge - har jeg selv gået på universitetet, fået SU (som maskinarbejderen og SOSU'en og min farfar har været med til at betale over skattebilletten. De selvsamme mennesker der har knoklet fysisk hårdt på gaden, i en kold lagerhal, i produktionen bør til gengæld få noget tilbage fra det samfund de har knoklet for - og med. Moralsk mener jeg ikke vi kan være andet bekendt.

Der skal være mulighed for at fysisk ikke-nedslidte (raske) skal kunne nyde deres otium nøjagtig ligesom selvstændige, højt uddannede, læger og advokater har gjort i umindelige tider.

Socialdemokraternes Svend Aukens grundlæggende pointe ved efterlønnens fødsel var kort og fair: Almindlige lønmodtagere bør kunne få mulighed for at kunne nyde et senior-liv efter arbejdslivet som direktøren altid har kunnet. Den moralske pointe holder stadig.

I 1975 foreslog SiD indførsel af efterløn for personer, der fylder 60 år og som har haft et særligt belastende arbejde. Efterlønnen blev endelig vedtaget i 1979 af SV-regeringen under statsminister Anker Jørgensen. Den oprindelige ordning gav mulighed for efterløn i perioden hvor modtageren var 60 til 67 år, som på det tidspunkt var pensionsalderen. Det nød min farfar godt af. Og det er jeg glad for. Man regnede med at ca. 20.000 personer ville benytte efterlønnen. I 1. kvartal 2009 var der 135.503 personer på efterløn, og mange af dem kan stadig nynne med på Jeppe Aakjærs klassiker.

FAKTA:

Siden statsminister Lars Løkke Rasmussen lancerede en afskaffelse af efterlønnen i sin nytårstale 2. januar 2011 er det fløjet igennem luften med tal, statistik og myter omkring efterlønnen. Det kan være på sin plads et overblik over nogle vigtige analyser, kommisionsrapporter, artikler.

Fakta om efterløn på Wikipedia
Lars Olsen: Kniven bliver ført af dem der har mindst i klemme

3F: Danmarks første efterlønner

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Flest på efterløn i Udkantsdanmark
FOA: Brug efterlønnen offensivt
3F: Murersvende: 600 mursten er ikke overdrevet
FOA: FOA'er storforbruger efterlønnen
Arbejdsmarkeds kommissionens anbefalinger