Skat på finansielle transaktioner kan opfylde FN’s 2015 mål - men Danmark tøver

Den 11.-12. november er der G20-topmøde i Seoul i Korea. En minimal Robin Hood-skat på 0,05 % på finansielle transaktioner (FTT) vil kunne rejse cirka 700 milliarder dollars årligt. Hvis halvdelen af disse midler bliver anvendt til udvikling og klimaomstilling i udviklingslandene, kan landene opfylde FNs 2015 mål. Merkel og Sarkozy bakker op - den danske regering tøver, mener Vagn Berthelsen der er generalsekretær i udviklingsorganisationen IBIS

”Det er helt uforståeligt, hvis Danmark ikke aktivt arbejder stærkt for en skat på finansielle transaktioner. Der er enorme behov for at finansiere arbejdet med klimaforandringer og for yderligere penge til at nå 2015 målene og bekæmpe fattigdommen i u-landene”, siger Vagn Berthelsen i en pressemeddelelse.

Der er G20 topmøde torsdag og fredag i denne uge i Seoul i Korea. Et af punkterne på dagsordenen vil være beskatning af finansielle transaktioner. Den franske præsident Nicolas Sarkozy overtager formandskabet efter mødet i Korea, og han er varm fortaler for FTT, hvilket han viste i sin tale i sidste måned i FN. I EU er der stigende opbakning til beskatning af finansielle transaktioner, og Danmark må bidrage til at bringe den dagsorden videre i EU og internationalt.

Den finansielle handel er ifølge IBIS eksploderet de senere år. Værdien af de finansielle transaktioner ligger ifølge en ny IBIS-analyse årligt på 75 gange det globale BNP. Handelen med fysiske varer er ikke steget i samme grad, hvilket betyder, at finansmarkederne i stigende grad er afkoblet fra den virkelige økonomi og er af spekulativ karakter.

Lille skat vil kunne give 700 milliarder dollars til verdens fattige

Ifølge IBIS er handlen med finanser indtil videre ikke blevet pålagt nogen form for skat i modsætning handelen med fysiske varer. Idéen om en beskatning af disse transaktioner ved en såkaldt Financial Transaction Tax (FTT) har efter finanskrisens udbrud fået stigende international støtte. Den østrigske økonom Stephan Schulmeister, der er én af de førende analytikere af FTT, vurderer i sin rapport, at en forholdsvis lav skat på 0,05 % af de finansielle transaktioner vil kunne rejse 700 milliarder dollars om året. Dét beløb svarer til seks gange den internationale bistand.

”Danmark er bagud, den danske finansminister har udtrykt skepsis overfor FTT, selvom han har erkendt det er nødvendigt at finde alternative finansielle ressourcer, hvis 2015 målene skal nås. Den danske regering er nødt til at bringe beskatning af finansielle transaktioner på den politiske dagsorden i Danmark, hvis de stadig vil være et foregangsland på udviklingsområdet”, siger Vagn Berthelsen.

Læs IBIS' analyse om finansielle transaktioner her