Løftebrud, fugle på taget - og dagpenge

I dag blev VKOs plan om at nedskære dagpengeperioden fra 4 år til 2 år behandlet i Folketinget. Det blev en marathon-debat der sluttede ved aftentid. Reportage fra dagpenge-debatten og interview med Socialdemokraternes Maja Panduro


Enhedslistens Line Barfod fastslog at VKO-planen kommer til at koste 1,3 milliarder kroner og at 10.000 mennesker vil ryge fra dagpenge til kontanthjælp. Samtidig anklagede S og SF igen og igen VKO for klokkeklart løftebrud og hev citater frem fra gemmeren fra både DFs Kristian Thulesen-Dahl og Venstres Claus Hjort Frederiksen. Citaterne blev sendt afsted som byger mod både DF'eren Bent Bøgsted der forsøgte at afværge de værste mén, og skytset blev derefter rettet mod beskæftigelsesminister Inger Støjberg der reagerede skarpt ved at gå til modangreb på oppositionen, en oppposition, hun mente kun havde et "skuldertræk til overs" for hvor stor finanskrise Danmark reelt står i.

Massivt løftebrud
Socialdemokraternes Julie Rademacher påpegede igen og igen at regeringen og Dansk Folkeparti begår massivt løftebrud. Rademacher forsøgte flere gange at få en klar definition på hvad et løftebrud er fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Svaret kom prompte:

"Definitionen på et løftebrud er det som Poul Nyrup Rasmussen lavede med efterlønnen", lød det tørre og kontante modsvar fra Inger Støjberg.

Regeringen brugte desuden knastørt krudt på at nedskyde S-SFs fælles plan "Fair Løsning" som værende fugle på taget og varm luft. Gentagene gange angreb VKO-ordfører SFs ordfører Eigil Andersen for at både S og SF i fremover på dobbeltmoralsk vis vil følge VK-regeringens nedskæring af dagpengeperioden - at de selv var med på nedkortning af perioden i 1998 og i 2008.

Regeringen anklagede S og SF for ikke at melde klart ud omkring, hvor mange år S og SF konkret vil have dagpengeperioden til at være hvis de skulle bestemme efter et kommende folketingsvalg. Eigil Andersen ville ikke lægge sig fast:

"Det er op til en dialog mellem arbejdsmarkedets parter", slog Eigil Andersen fast.

Op til arbejdsmarkedets parter
Generelt understregede politikere fra S og SF at det må være op til arbejdsmarkedets parter at fastsætte den endelige dagpengeperiode - en dialog som regeringen og DF fuldstændig har misset ifølge oppositionen. Eigil Andersen (SF) påpegede at dialog med arbejdsmarkedets parter er klart at foretrække fremfor fluks at ændre dagpengeperioden over en nat - uden at arbejdsmarkedets parter har været med på råd, som VKO netop har gennemtrumfet over-night.

Skattelettelser til bankdirektøren
Socialdemokraternes finansordførerMorten Bødskov afkrævede svar fra Inger Støjberg om, hvorfor de rige har fået skattelettelser for 20 milliarder igennem de seneste år, alt imens det nu er de svageste og de ledige der skal betale regningen for finanskrisen:

"Hvordan er det som beskæftigelsesminister, at skulle se dagpengemodtagerne i øjnene imens bankdirektørerne har fået skattelettelser i halvmillion-klassen", ville Bødskov gerne have beskæftigelsesministeren til at svare på. Svaret udeblev.

Oppositionen blev ved at slå på, at hvis ikke regeringen havde givet skattelettelser til de rigeste for 20 milliarder, så ville hullet på 24 milliarder være lukket.

Politisk Analyse spurgte senere på aftenen Socialdemokraternes Maja Panduro, hvad hun mente om dagpenge-debatten og VKOs spareplan efter en lang og sej debat.

VKO vil nedkorte perioden, hvor ledige kan få dagpenge fra de nuværende 4 år til 2 år gældende for ledige pr. 1. juli i år. Socialdemokraterne og SF vil overlade dagpengeforhandlingerne til arbejdsmarkedets parter. Men VKO understreger, at S ville gøre nøjagtig det samme tilbage i 2008 som VK-regeringen gør nu - har de ret?

Nej. Vores forslag i 2008 var væsentligt anderledes end den forringelse der bliver haste-gennemtrumfet nu. Vores forslag lod pengene blive i dagpengesystemet, så en eventuelt kortere periode til gengæld ville udløse en højere sats. Og vores forslag handlede om at give valgfrihed til lønmodtageren, så den enkelte selv kunne bestemme, om man ønskede den nuværende sats i den nuværende periode, eller om man ønskede en højere sats i en kortere periode. Det var et helt andet forslag end dét Dansk Folkeparti laver sammen med regeringen nu, hvor man tager dagpengene - for nogle hele forsørgelsesgrundlaget - fra dé, der allerede er blevet ramt én gang ved at miste deres arbejde. Man gør det endda på trods af højtidelige løfter om det modsatte, fra både Venstre og DF. For eksempel gruppeformand Kristian Thulesen-Dahl i Jyllandsposten 9. januar i år: "Vi kan under ingen omstændigheder støtte reformer, der skærer i efterlønnen eller sænker dagpengeperioden."


S blev angrebet for ikke at ville tage ansvar af blandt andet Dansk Folkepartis Bent Bøgsted. Han påpegede at DF handler ansvarligt, og at tiden nu er en anden end da DF fredede dagpengene på grund af finanskrisen. Bøgsted mente ikke, at DF og regeringen har begået noget løftebrud - hvad siger du til det?

At tiden skulle være en anden er en slatten undskyldning som i givet fald kan bruges når som helst. Sidst Dansk Folkeparti lovede ikke at forringe dagpengeperioden, var i april måned, altså for mindre end to måneder siden. Det er intet andet end et plat forsøg på at løbe fra et helt klokkeklart løftebrud. Hvis det ikke er løftebrud at love én ting og bagefter gøre det stik modsatte - at love ikke at forringe dagpengeperioden, og bagefter halvere den - ja så ved jeg ikke hvad der skulle være et løftebrud?

DF, V og K har netop lavet ny ordning omkring børnepengene så loftet nu hæves til 35.000 istedet for 30.000 kroner og alle børnefamilier bliver nu beskåret 5 procent - er det et bedre forslag?

Jeg ser ærligt talt ikke de store ændringer i det der nu er meldt ud, andet end at regeringen og Dansk Folkeparti åbenbart er endnu mere i panik end først antaget, når de ændrer på så centralt et element i deres plan mindre end en uge efter, at de har lavet aftalen. Det er stadig børnefamilierne der skal betale regningen for skattelettelses-festen, og det er stadig dem med flest børn og dårligst økonomi som det vil gøre mest ondt på.


Fakta om Maja Panduro

28 år, folketingsmedlem for Socialdemokraterne
Opstillet i Randers Sydkreds
Medlem af retsudvalget, udvalget for udlændinge og integration, indfødsretsudvalget, kommunaludvalget, og stedfortræder i socialudvalget


Læs mere om Maja Panduro


Hvad sker der de næste dage?

I de kommende dage 2. og 3. behandles regeringens genopretningspakke i Folketinget. Læs mere og følg med løbende på www.ft.dk. Tirsdag den 8.juni har LO og 3F indkaldt til stordemonstration mod regeringens spareplan. Demonstrationen starter kl. 16.30 på Christiansborg Slotsplads.