Fair løsning vs. sær løsning

I dag præsenterede regeringen med DF den såkaldte genopretningsplan som den ser ud efter intense forhandlinger i Finansministeriet hen over pinsen. For kort tid siden præsenterede S og SF deres bud på en vækstplan.

VKOs spareplan


Hovedpunkterne ser således ud i V, K og DFs spareplan:

Der indføres et loft for fradrag for faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt.

Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år.

Sundhedsområdet løftes med 5 mia. kr. i 2011-2013.

Der afsættes 5 mia. kr. til flere i uddannelse samt svage og udsatte grupper m.v.

Omprioriteringer af offentlige udgifter.

Arbejdsmarkedsreform, der styrker vækst og beskæftigelse.

Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. suspenderes i 2011-2013

Den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014

Læs hele udspillet her på Finansministeriets hjemmeside

Fair løsning

For kort tid siden præsenterede S og SF deres "Fair Løsning", der er de to partiers bud på hvordan Danmark klarer sig ud af krisen bedst muligt.

Hovedpunkterne i S-SF planen ser således ud:

Flere job her og nu
Der skal handles overfor den stigende ledighed, inden den udvikler sig til langtidsledighed. Derfor ønsker S og SF at fremrykke offentlige investeringer for 5 mia. kr. i 2010 og 10 mia. kr. i 2011. Det har reelt kun en lille effekt på det offentlige budget, men stor betydning for arbejdsløsheden.

Investeringer i job som Danmark skal leve af i fremtiden
Danmark skal investere i nye teknologier, så vi sikrer, at der skabes nye eksportjob i stedet for dem, der forsvinder - ikke mindst i udkantsdanmark. Det gælder bl.a. en massiv fælles offentlig-privat satsning for at fremelske nye, grønne eksportarbejdspladser.

Trepartsaftale om langsigtet økonomisk holdbarhed
En ny regering vil invitere til trepartsdrøftelser med arbejdsgivere og lønmodtagere om at skabe fælles løsninger på de store økonomiske udfordringer. Ambitionen er en helhedsaftale, der opruster Danmarks produktivitet og konkurrenceevne, styrker den unikke danske model på arbejdsmarkedet, og skaber det nødvendige finansieringsgrundlag under velfærdssamfundet. Omfanget svarer til at øge den gennemsnitlige arbejdstid en time om ugen.

Mere og hurtigere uddannelse
Danmark skal oprustes i hele uddannelsesspektret fra folkeskole til voksen- og efteruddannelse. Kvaliteten skal op, og de unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse et halvt år tidligere i gennemsnit.

Ny velfærd
Det kommunale selvstyre skal sikres ny vitalitet i et nyt partnerskab for velfærd mellem Folketinget og kommunerne. Mistillid og kontrol skal afløses af et forpligtende samarbejde med gensidig ansvarlighed for genopretningen af velfærden og Danmarks økonomi.

Læs hele S-SF udspillet her

Sparerunde overfor vækstrunde

Tilbage står at S og SF vil arbejde sig ud af krisen og vækste sig vej ud af krisen til en bedre fremtid for Danmark. VK-regeringen med DF som følgesvend vil derimod spare sig ud af krisen ved at skære dagpengeperioden ned fra fire til to år samt spare massivt på tolkebistand, kunstig befrugtning og andre ydelser indenfor det offentlige. At det igen er det mest udsatte der skal betale krisen er ubegribeligt. De folk der mister deres arbejde som følge af finanskrisen bliver dobbeltstraffet ved at dagpengeperioden forkortes med to år. Bankdirektører og multinationale selskaber slipper ikke en krone i regeringens genopretningsplan ud over at den aftalte forhøjelse af topskattegrænsen i 2011 udskydes i tre år til 2014.
Læs eksempelvis her hvordan VKOs spareplan går ud over en familie på Ærø der mister op imod 70.000 kroner om året på grund af spareplanen.


DFs løftebrud

Ovenikøbet begår både finansminister Claus Hjort Frederiksen og finansordfører for Dansk Folkeparti klokkeklart løftebrud i det Kristian Thulsen Dahl tilbage i januar gav en garanti for at DF ikke ville røre ved dagpengesatserne. Thulsen Dahl sagde 9. januar 2010 til Jyllands Posten med fasthed i stemmen:

»Jeg vil godt opfordre regeringen til at finde en fælles holdning. Vi kan under ingen omstændigheder støtte reformer, der skærer i efterlønnen eller sænker dagpengeperioden«.


Løkkes troværdighed i frit fald


Efter dagens fremlæggelse af regeringens spareplan er statsminister Lars Løkke Rasmussens troværdig i frit fald. Det skriver Politiken onsdag aften.

Ifølge en ny Megafon-måling foretaget for politiken så svare hele 63 procent af befolkningen at de ikke længere har tillid til landets statsminister.

Ud af de 63 procent har 51 procent aldrig været overbeviste om Løkkes værd, mens de sidste 12 procent er frafaldne tilhængere.


(Kilde: altinget.dk, Finansministeriet, Politiken.dk, fairløsning.dk)