Regeringen siger nej til homo-vielser


I dag blev forslaget om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par diskuteret i folketingssalen.

Beslutningsforslaget som i dag blev behandlet i folektingsalen medfører ikke en forpligtelse for trossamfundene til at forestå kirkelige vielser af personer af samme køn. Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten ønsker ifølge forslaget ikke at blande sig i trossamfundenes indre anliggender.

Der er således ikke tale om, at noget trossamfund skal pålægges at udføre vielser af homoseksuelle som en pligt over for deres medlemmer. Denne afgørelse er det helt op til trossamfundene selv at træffe mener oppositionen.

"Som det er nu, stiller lovgivningen sig hindrende i vejen, hvis et trossamfund med vielsesbemyndigelse skulle ønske at foretage vielser af to personer af samme køn. Således sker der aktuelt en markant indblanding i trossamfundenes forhold. Disse lovmæssige hindringer fjernes med dette beslutningsforslag", hedder det i forslaget med titlen B123.

Devaluering af ægteskabet

Debatten i salen var heftig. På den ene side stod Venstres Kim Andersen og Dansk Folkepartis Jesper Langballe overfor SFs Kamal Qureshi og Socialdemokraternes Mogens Jensen.

"Vi ønsker ikke at devaulere ægteskabsbegrebet både i forhold til børn, opvækst og kulturelle hensyn. Det er en 100 årig tradition som vi ikke ønsker at røre ved, sagde Venstres retsordfører Kim Andersen.

Hertil spurgte Socialdemokraternes Mogens Jensen, hvad det er Venstre er så bange for, samt hvad det er, der får Venstre til at mene, at man "devaluerer" ægteskabet hvis homoseksuelle skal kunne vies i fremtid. Jensen understregede at Socialdemokraterne går ind for at kirken "selv skal have muligheden for at bestemme".

Hertil svarede Venstres Kim Andersen at "ægteskabet er forbeholdt mand og kvinde".

Vi blander os ikke i indre anliggender

SFs Kamal Qureshi påpegede gentagne gange under debatten at forslaget netop ikke griber ind i trosamfundenes foreståelser af vielser.

- Vi blander os netop ikke i trossamfundenes indre anliggender. Vores forslag fjerner blot den poltitiske spændetrøje der nu hviler på trossamfundene der gør, at som det er nu ikke kan vælge frit. Vi vil gerne fjerne spændetrøjen så trossamfundene selv kan bestemme, sagde Qureshi.

Man tror ikke sine egne øjne

Dansk Folkepartis Jesper Langballe tordnede mod forslaget på talerstolen.

"Man tror ikke sine egne øjne og ører (...) Et kønsneutralt ægteskab? Lad os slå fast at det kønsneutrale liv findes ikke (...) Hvem i folkekirken vil kunne genkende sådan nogle absurditeter? Dansk Folkeparti stemmer nej til begge beslutningsforslag", sagde Langballe fra talerstolen.

Konservative og Venstre stemte imod forslaget da begge partier mente at forslaget er for vidtrækkende.

"Det går for langt" som de konservatives ordfører Rasmus Jarlov undtrykte det.

De Radikale stemte for forslaget sammen med S, SF, EL.

Fakta
Forslaget åbner for, at trossamfund kan medvirke ved indgåelse af ægteskab mellem to mennesker af samme køn. Siden 1995 har der været en drøftelse inden for folkekirken af holdningen til både velsignelse af et registreret partnerskab og egentlig kirkelig vielse. Synspunkterne spænder vidt.

Kommentar: At regeringen stædigt fastholder en håbløs gammeldags holdning er ubegribeligt, specielt når man tænker på Venstres liberale skåltaler. Venstres unge Karsten Lauritzen har da også før meldt ud, at han som privat person er positiv overfor en liberalisering på vielses-området, ligesom der er flere i både V og K-gruppen der gerne ser en opblødning på vielsesområdet for homoseksuelle. Men debatten er styret af Jesper Langballe, Kim Andersen og andre stivstikkere der åbenbart ikke kan eller vil se, at forslaget netop ikke pådutter trossamfundene noget som helst - men blot giver trossamfundene frie valg og nye handlemuligheder, noget som regeringen ellers plejer at være yderst glade for på andre områder - herunder den højt besungne frit valgs ordning i sundhedssektoren etc., etc.. Men når det gælder minoriteter og følelser blandt homoseksuelle kniber det lidt med de liberale visioner i regeringskontorene, hvor man ellers ved festlige lejligheder bryster sig med store ord om "frihed til forskellighed" og andre symbolske floskler.

Foto: Mikael Kristensen
Kilde: www.ft.dk