Seks skarpe til Frank Jensen

Kommunalvalg 2009

Hvilke tre politiske indsatsområder er de vigtigste du vil satse på i København fremover?

Børn, bander og beskæftigelse. Vi skal have ordentlige forhold for børnefamilierne i København. Lige nu fungerer pasningsgarantien ikke. Vi skal have en reel pasningsgaranti, så københavnerne får tilbudt en plads inden for 15 min på cykel inden for 12 måneder. Vi skal have stoppet rekrutteringen til banderne, og vi skal gjort noget ved den dramatisk stigende ungdomsarbejdsløshed

Hvordan vil du sikre at der bliver tryghed for københavnerne i forhold til den stigende bande-kriminalitet?

Vi skal sætte ind med en lang række kriminalpræventive tiltag. Noget af det allerførste, jeg vil satse på, er at få skabt én samlet kommunal bandeenhed, som refererer til overborgmesteren. Lige nu er det kriminalpræventive arbejde spredt ud over fire forvaltninger og 460 medarbejdere. Det er alt for ukoordineret, og der er stor risiko for, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør

Du har for nyligt skrevet på din blog at "København skal være “børnenes storby” - får børnefamilierne ikke rigeligt med fokus, og bliver de studerende ikke overset?

Børnene skal have meget fokus, men det betyder ikke, at de studerende bliver glemt. Derfor har jeg beskæftigelse som en af mine topprioriteter. Det er meget vigtigt, at de studerende ikke uddanner sig ud i arbejdsløshed og bliver den tabte generation. Jeg vil arbejde for, at vi får flere praktikpladser i det kommunale og det private. Jeg vil også arbejde for, at vi får lavet en isbryderordning for alle ledige unge, dvs. job med løntilskud. Historien har vist, at denne type tiltag skaber den fornødne tilknytning til arbejdsmarkedet

Hvordan skal København idéelt set være for cyklisterne?

København skal være rigtig god for cyklisterne. Derfor er det også vigtigt, at vi brugt de allerede afsatte midler til at få lavet flere cykelstier i København. Jeg foreslår også, at kommunerne i samarbejde med Dansk Cyklistforbund skal udpege fem farlige kryds for cyklister. De skal laves og derefter skal der peges på fem nye og så fremdeles


Hvordan har du det med at Bo Asmus Kjeldgaard har trukket sig - står S og SF mere samlet nu?


Det vigtige for mig er, at vi får skabt et bredt samarbejde på Københavns Rådhus. Det er blevet muligt nu, hvor SF og Enhedslisten peger på en socialdemokratisk overborgmester. Det betyder, at vi kan fokusere på at skabe løsninger, der virker fremfor at lave intern politisk fnidder, som det ofte har været tilfældet på Københavns Rådhus

Der er klimamøde til december og det er store beslutninger der skal tages blandt verdens topledere - hvad mener du den enkelte københavner kan gøre i sin dagligdag for at skåne miljø og klima?

Vi skal arbejde på at nedsætte luftforureningen i byen. Det betyder, at vi skal have effektive partikelfiltre på busser, som med tiden skal erstattes med elbusser. Vi skal indføre trængselsafgift og bruge penge på at nedsætte prisen på offentlige transportmidler. Vi skal have bedre forhold for cyklisterne. Derudover skal vi have reduceret kommunens bilpark, så vi kommunalt også bidrager til at nedsætte co2-udledningen. Endelig kan den enkelte københavner selv bidrage ved at rydde op efter os selv. København er fyldt med skraldespande

Fakta om Frank

* Født 28. maj 1961 i Ulsted.
* Er uddannet cand.oecon. på Aalborg Universitetscenter i 1986.
* Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitetscenter fra 1986.
* Vært på SIFAs TV-bingo.
* Valgt ind i Folketinget for Nordjyllands Amtskreds fra 8. september 1987.
* Forskningsminister fra 27. september 1994 til 30. december 1996.
* Justitsminister fra 30. december 1996 til 27. november 2001.
* I 2005 beslutter han, at han ikke ville genopstille til det næstkommende folketingsvalg efter at have tabt formandsopgøret til Helle Thorning-Schmidt.
* Efterfølgende har Frank Jensen både været administrerende direktør for Telecom Scandinavia, og han er i dag direktør for Brancheforeningen Danske Advokater.
* Gift med børnehaveklasselærer Jane Frimand Pedersen og har to voksne sønner.

Læs mere om Frank Jensen


Kilde: Wikipedia