KV-09: Seks skarpe til SFs Signe Goldmann


Signe Goldmann (SF) er medlem af Københavns Borgerepræsentation og opstillet til kommunalvalget i København 17. november. Politisk Analyse spurgte SFeren om fremtidens København, ligestilling i hovedstaden og hvad de cyklende københavnere og studerende kan forvente de næste år frem


Hvilke tre politiske indsatsområder er de vigtigste du vil satse på i København fremover?

København skal være Europas miljøhovedstad. Derfor vil jeg bl.a. gerne have en betalingsring for biler, bredere cykelstier, bedre og billigere kollektiv trafik, flere vindmøller og renovering af vores bygninger, så de bruger mindre energi.

Vi skal bekæmpe fattigdom og diskrimination. Hver 6. københavner lever under fattigdomsgrænsen, og hver 4. med indvandrerbaggrund føler sig diskrimineret. Vi har desværre ikke magt til at afskaffe starthjælpen eller kontanthjælpsloftet, men vi kan sikre at bl.a. fritidsaktiviteterne og skolemaden bliver gratis for de fattigste børn. Og vi kan styrke indsatsen mod diskrimination.

Vi skal have en faglig stærk og mangfoldig folkeskole. Der skal være en bedre fordeling af et- og tosprogede elever, så vi ikke får en opdelt by, men mødes på tværs af sociale og kulturelle forskelle. Og vi skal sikre, at alle, der går ud af folkeskolen også kan læse og skrive godt nok til at kunne tage en uddannelse.


Hvordan vil du sikre at der bliver tryghed for københavnerne i forhold til den stigende bande-kriminalitet?


Christiansborg må sikre, at vi får mere nærpoliti og ressourcer nok til at opklare skyderier mm. Vi på Rådhuset skal til gengæld gøre, hvad vi kan for at stoppe fødekæden til banderne. Det kræver bl.a. en tidligere social indsats, og et stærkere samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. Der skal også være bedre klub- og fritidsmuligheder, så der er et godt alternativ til at hænge på gaden. Og så skal vi sikre, at alle der kommer ud af folkeskolen er rustede til at komme videre med en uddannelse. Hvis man ikke kan få øje på et ordentligt fremtidsperspektiv, så bliver de store biler og hurtige penge i de kriminelle miljøer ganske enkelt mere tillokkende.

Desuden så jeg gerne, at vi i København kunne få lov til at lave forsøg med en kontrolleret legalisering af hashen – det ville gøre det lettere at holde hashen - og de hårdere stoffer, den ofte sælges sammen med - væk fra de helt unge, og så ville der da være det mindre at slås om.

Har du nogle konkrete mærksager indenfor ligestilling du vil sætte fokus på som politiker i København?

Jeg har taget initiativ til, at der er blevet sat en række initiativer i gang, der skal begrænse diskrimination og sikre ligebehandling. Det handler både om etnicitet, køn, handicap, seksuel orientering mm. Bl.a. har Borgerrådgiveren i København fået rollen som diskriminations-”ombudsmand”, der er lavet en hjemmeside til registrering af diskrimination og hatecrimes, og man er i gang med at lave en samlet antidiskriminations og ligebehandlingspolitik for kommunen.
Mht. kønsligestilling er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på at få en lige kønsfordeling blandt vores leder, at flere fædre tager barsel, og at vi får flere mænd ind i de typiske ”kvindefag” - og omvendt.

Børnefamilierne får meget fokus i valgkampen, og bliver de studerende i København ikke overset med det massive fokus på børnefamilierne?

I mange år, er der primært blevet bygget større familieboliger. Fremover skal der også bygges flere mindre boliger, både for studerende, men også for singler, pensionister og alle de andre, der ikke fylder så meget, og måske heller ikke har råd til så store huslejer.

Der skal desuden være mere fokus på, hvordan vi kan skaffe flere praktik- og lærepladser, så det ikke er det, der bremser unge i at få en uddannelse. Dels skal Københavns Kommune selv gå foran og sikre flere pladser, dels skal vi forlange, at de virksomheder vi bruger, også tager et ansvar.

Hvordan skal København idéelt se ud for cyklisterne fremover?

København skal være cyklernes by. Vi skal have bredere cykelstier, flere grønne cykelruter, bedre cykelparkering ved bl.a. metro- og s-togstationer. Skolevejene skal være sikre, så vi trygt også kan sende vores børn af sted på cyklen. Derfor skal antallet af biler også begrænses (f.eks. via. en betalingsring, der samtidig kan være med til at finansiere bedre forhold for cyklister og bedre og billigere kollektiv trafik) og den generelle hastighed skal sættes ned, så vi får færre og mindre alvorlige ulykker.

Der er klimamøde til december og det er store beslutninger der skal tages blandt verdens topledere - hvad mener du den enkelte københavner kan gøre i sin dagligdag for at skåne miljø og klima?

Tag cyklen, spar på strømmen, isoler boligen, køb grøn energi, invester i vindmøller –og sørg så for at stemme på de partier, der vil en ambitiøs klima- og miljøpolitik – både ved kommunal- og folketingsvalget. Når vi nu har et flertal på Københavns Rådhus, der gerne vil indfører en betalingsring for biler og skrappere miljø-zoner, som virkelig kunne være med til at reducere forureningen i København (der flere steder overstiger EU’s grænseværdier), så er det ret frustrerende, at vi har et flertal på Christiansborg, der blokerer og udskyder.

Signe Goldmann er medlem af Københavns Borgerrepræsentation og bor til dagligt på Nørrebro

Læs mere om Signe Goldmann