Hvem sidder på skattekisten i Danmark?

De ti pct. af danskerne med de største formuer ejer omkring 70 pct. af de samlede formuer i Danmark. Det viser en ny analyse fra AE-rådet.


NY ANALYSE


En ny analyse fra AE-rådet viser, at formuerne i Danmark er meget skævt fordelt. De ti procent af befolkningen med de største formuer har i gennemsnit en nettoformue på knap 2,8 millioner kroner. Det svarer til 70 procent af de samlede formuer i Danmark, som de rigeste dermed sidder på.

De ti pct. med de største formuer ejer således omkring 70 pct. af de samlede formuer i Danmark.

Mens personer omkring 30 år har de laveste formuer omkring 0 kr., så har personer over 65 år gennemsnitlige nettoformuer på over 800.000 kr. Samlet ejer personer over 50 år over 80 pct. af de samlede formuer.

Analysen viser eksempelvis at indbyggerne i Rudersdal har de højeste gennemsnitlige formuer på over 1,5 mio. kr. Til sammenligning har indbyggerne i København en gennemsnitlig formue på under 200.000 kr.

Læs hele analysen her

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd