Finanslov 2010: Panserbasse-politik

Regeringen har netop afsluttet finanslovsforhandlingerne med Dansk Folkeparti.

En af de mest mærkværdige prioteringer der springer i øjenene på den måbende iagttager er at der på finansloven for 2010 afsættes ialt 149 millioner kroner til øget grænsekontrol og sikkerhed hvorimod der kun afsættes 139 millioner kroner til miljøområdet herunder en handlingsplan for kemikalieindsatsen og fremme af miljøteknologi.

Så er det enkle spørgsmål: Er det alt hvad det kan blive til for miljøet, og kunne man ikke have taget flere penge fra grænsekontrol og puttet over i kassen til miljø?

VKO opprioterer grænsekontrollen fremfor at priotere en ambitiøs miljøindsats med grønne investeringer - det største problem ved den old-school grænsekontrol - hvor DF gerne ser 600 ekstra grænsevagter/betjente ved samtlige færger, havne og landeveje - er at det IKKE virker.

Det er reaktivt og ineffektivt.

Proaktiv samarbejde mellem politi på tværs af EU-lande er mere effektivt i kampen for at dæmme op for menneskesmuglere og narkogangsteres indtrængen på dansk jord -det ændrer en ekstra indsat Panserbasse fra DF ved grænsebommene ikke ret meget ved. Men som altid befinder DF sig i en håbløs forældet tidsramme, hvor de tror man kan genindfører paskontrollen og på den måde fange fisk - og ja, det kan man måske også - men det er de små og som oftest ret uskyldige fisk der fanges på den måde og ikke de store bagmænd der nappes.

For at dæmme op for organiseret kriminalitet skal der istedet satses på professionelt på et øget internationalt politisamarbejde igennem EU, Interpol og andre instanser som sikrer at de egentlige skurke og bagmænd fanges - that's the answer.


At sætte ekstra grænsebetjente ind er ren signalpolitik og appelerer udelukkende til frygtsomme vælgere der tror på at gammeldags grænsekontrol er vejen frem. Skal de ekstra grænsebetjente danse bro-bro-brille eller kædedans med hinanden i hænderne langs den danske grænse, og så ellers håbe på at der ryger en bagmand i den sorte gryde ved tilfældige lejligheder?

At der gives mindre til klima og miljø end der gives til grænsekontrol og øget sikkerhed efter et 2009 med COP15, grønne skåltaler og massivt fokus på klima er ubegribeligt - det ville ganske enkelt være et langt stærkere signal fra VKO at investere mere i klimaløsninger end i infantile grænsebomme og "Panserbasse-politik". Det er påfaldende tamt at klima og miljø først kommer ind under "andre temaer" i finansloven for 2010. Derudover er der afsat 65 millioner kroner til fast og fair udlændingepolitik - hvad det så end dækker over.

Det er tydeligt at der også denne gang er tale om ren genudsendelse af de sidste mange års finanslovsforhandlinger imellem DF og VK-regeringen.

Soortseerne og de erklærede klimaskeptikere med Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard i spidsen får igen sat nogle markante aftryk og signalerer, at de sidder med pegepinden og dermed kan give regeringen et rap over nallerne hver gang de ikke tilfredsstilles på rets - og udlændingepolitikken. Hvis der går for meget miljø-"halleluja" i den som Thulesen Dahl nedladende kaldte det i Ugen med Clement på DR2 så vifter DF med pegepinden. Trist men sandt.

Læs hele afsnittet om "kontrol med Danmarks grænser" her (s.45)

DOKUMENTATION:

VKOs initiativer i aftalerne om finansloven for 2010 (Millioner kroner)

Forbedringer af den borgernære velfærd 874

Løft af velfærd og service til de ældre 490
Investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi 354
Andre forbedringer på det borgernæreområde mv. 30

Forbedringer for syge, udsatte og svage grupper 1.702

Initiativer som led i satspuljeaftalen for 2010 1.149
Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen 421
Yderligere forbedringer for syge, udsatte og svage 133

Investeringer i uddannelse og forskning 4.603

Et solidt fundament for fremtidens forskning 971
Forhøjelse af taxametre på de humanistiske uddannelser 184
Teknologisk løft af universiteternes universiteter 1.000
Innovation og iværksætteri mv. 142
Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 514
Videregående uddannelser 428
Styrket voksen og efteruddannelse 46
Forskning, IKT og innovation (UMTS-midler) 184
Flere 15-17-årige i uddannelse 119
En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år 132 1)
5000 flere praktikpladser
827
Andre uddannelsesinitiativer 57

Øget tryghed og sikkerhed 369

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 74
Styrket indsats mod kriminelle bander 147
Kontrol med grænser og øget sikkerhed mv. 149

Andre temaer 327

Miljø og klima, bl.a. en ny handlingsplan for kemikalieindsatsen og fremme af miljøteknologi 139
Fast og fair udlændingepolitik 65
Styrkelse af det danske kultur- og idrætsliv 81
Øvrige initiativer 43
I alt 7.876
1) Der er samlet set afsatte 142 mio. kr. til en styrket beskæftigelsesindsats for ledige 18-29-årige, heraf finansieres 10 mio. kr. af midler fra satspuljen.

Kilde: Finansministeriet

Se samlet aftale om Finansloven 2010

Mere om "Panserbasse"