Løkkes lavalder = laveste fællesnævner

Politisk Analyse reportage fra folketingets åbning.

Da Lars Løkke Rasmussen i dag talte fra folketingets talerstol var det en statsminister der vendte blikket indad på de hjemlige problemer i andedammen. Efter måneder med klimarejser og fokus på COP15 til december var det for første gang i lang tid Lars Løkke Rasmussens tur til at give sig i kast med de indenrigspolitiske dagsordener. To af Løkkes slagnumre var en sænkning af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, et tiltrængt "dask over fingrene", siger Løkke selvom det går stik imod Ungdomskommisionens anbefalinger. S-formand Helle Thorning-Schmidt er imod og vil ikke være med til "at sende børn i fængsel". De konservative skiftede holdning på 14 dage og er nu for en sænkning af lavalderen


Det var Løkkes første tale til Maren i Kæret i dag. Og det var en retorisk stilsikker statsminister der åbnede ballet - rolig og afbalanceret talte han sig ind på den indenrigspolitiske dagsorden. Siden Løkke tog over efter Ander Fogh Rasmussen i april måned har danskerne mest set en klimafokuseret Løkke gå frem og tilbage på diverse røde løbere og trykke velvilligt i klimavenlige hænder rundt omkring i verdens hovedstæder. I dag var virkelighden så en anden.

I Vandrehallen efter sin første tale til folketinget stod Løkke og strålede i efterårssolen og småbagte til bygen af journalisternes spørgsmål. Her uddybede Løkke grunden til at sænke den kriminelle lavalder til 14 år:

"Jeg har selv iagtaget nogle unge som selv har været igang med en kriminel løbebane, der meget klart har givet udtryk for en betydelig ærgelse over, at der ikke var nogen der tog fat i dem og gav dem nogle ordentlige dask over fingrene mens tid var".

På spørgsmålet om hvorfor regeringen går imod om Ungdomskommisionens forslag om ikke at røre ved den kriminelle lavalder, sagde Løkke Rasmussen:

"Det har jeg godt iagtaget, så anbefaler Ungdomskommissionen en masse andre ting som vi tager med. Faglige kommissioner har vi for at få et indspil, og mon ikke der i sådan en kommission har været nuancer"

På spørgsmålet om en sækning af den kriminelle lavalder til fjorten år mon ville virke, svarede Løkke:

"Nu er det jo ikke sådan at vi bare nedsætter lavalderen i forhold til det system, vi kender. Det vi gør er to ting: Vi nedsætter lavalderen fra 15 til 14 år, og det gør vi, for når vi ser på kriminalstatistikken, så kan du altså se, at du har et acellerende kriminelt billede indtil omkring 17 år, og der er en stor forskel mellem de 14 årige og de 13 årige, så derfor nedsætter vi den. Men vi gør en ting mere: Vi laver i virkeligheden en slags ny domstol, hvor vi siger: om du er 14, 16 eller 17 år så skal du i fremtidens retssystem dømmes af en særligt udvalgt dommer, som har særlige kompetencer og særligt indblik. Det er ikke den samme der dømmer dig, som ham der sidder og dømmer en rocker til en tur i Sdr.Omme. Så det er ikke kun sådan at vi nedsætter alderen, vi kvalificerer også domstolenes behandling af mindreårige".
På den anden side af trappen i Vandrehallen - et godt stykke væk fra Løkke og solen -stod socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt. Hun var ikke begejstret.

"Der var jo overraskelser i dag på den måde, at vi havde håbet til det sidste at de konservative ville stå fast på, at vi ikke skulle sænke den kriminelle lavalder, det mente de for 14 dage siden, det mener de desværre ikke i dag. Jeg havde håbet til det sidste at de fornuftige konservative ville sejre og fastholde den kriminelle lavalder på 15 år. Socialdemokraterne vil ikke være med til at sende børn i fængsel, det ville de konservative heller ikke for 14 dage siden", sagde en synligt skuffet Thorning-Schmidt.


Kommentar:
Sandheden er at Løkkes "dask-over-fingrene"-strategi tilfredstiller både Dansk Folkeparti og hardlinerne i det konservative folkeparti.

Den 22. september sagde Dansk Folkepartis altid retskafne retsordfører Peter Skaarup til Altinget:

"Vi ved, at kriminaliteten blandt en gruppe børn og unge under femten år er blevet så voldsom, at den sågar indbefatter grov vold og seksuelle krænkelser, hvorfor det er altafgørende, at vi får sænket den kriminelle lavalder til 12 år".

Så langt gik Løkke dog ikke, men DF fik vredet armen om på Løkke og høvlet et år af lavalderen, selvom de gerne så den sænket fra 15 år til 12 år.

At statsminister Løkke går imod regeringens egen ungdomskommision i spørgsmålet sænkningen af lavalderen er ubegribeligt.

Endnu engang er det pisk istedet for at investere i massiv forebyggelse og integrationsindsatser. Reelt hiver man pisken op af lommen istedet for at skrælle en frisk gulerod til de unge som begår kriminalitet.

Dermed ikke sagt, at man skal belønnes for hård kriminalitet, men hvad opnår man ved at sende 14 årige i fængsel andet end et rap over fingrene og en dagligdag med endnu mere hærdede kriminelle? Hvordan ser en 14 årig mon ud efter endt fængselsophold? Er vedkommende blevet afrettet og klar til uddannelse og arbejdsliv? Næppe.

Ungdomskomissionens som regeringen selv har nedsat mener da også - modsat Løkke - at man skal satse langt mere på forebyggelse og præventive tiltag end på ren straf.

Kommissionen har forlængst præsenteret en række solide anbefalinger - anbefalinger som Løkke slet ikke kom ind på i talen, for det er jo tilsyneladende mere praktisk blot at straffe, end at iværksætte omfattende forebyggelse, som jo i Løkke-land koster penge og ressourcer i en krisetid. Oveni ser der heller ikke ud til at være ret mange stemmer at hente i det retskafne blå-sorte segment, der går efter laveste fællesnævner og deviden: Retfærdighed for enhver pris - koste hvad det vil.

FAKTA:


Uddrag af Ungdomskommissionens anbefalinger


* Udvikling af et værktøj til systematisk risikobaseret identifikation af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge og miljøer med høj kriminalitetsrisiko.

* Ydelsesbeskrivelse (kravspecifikation), akkreditering og effektevaluering af behandlingstiltag og sagsbehandling.

* Styrket reaktion ved bekymrende skolefravær og udskrivning af skolen.

* Styrket indsats over for børn og unge fra traumatiserede familier.

* Styrket uddannelsesindsats, udslusning og opfølgende støtte i forhold til anbragte eller fængslede unge.

* Styrket helhedsorienteret gadeplansindsats.

* "Betinget" notering af første strafferetlige afgørelse på unges straffeattest.

* Landsdækkende udbredelse af såkaldte ungesamråd, der bl.a. rådgiver om vilkårsfastsættelse i straffesager mod unge.

* Forsøg med anvendelse af konfliktråd som alternativ til straf for unge lovovertrædere.

* Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte.


Foto: Mikael Kristensen
Kommentarer